Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3  im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego
39-200 Dębica  ul.Kraszewskiego 37  woj.podkarpackie  telefon-fax 146813289  email: sekretariat_sp3@op.pl


 

 
 

   
 

Certyfikat
Wiarygodnej
Szkoły

men
 
 
 
   

Nasza szkoła wychowuje odpowiedzialnego człowieka, który zawsze mówi prawdę i kocha cały świat.

Temat: Spotkanie z rodzicami

Zaproszenie

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy zaprasza rodziców/prawnych opiekunów uczniów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 maja 2019 r. o godzinie 16:30 w budynku szkoły przy ul. Łysogórskiej 25 (hala sportowa).
Tematem spotkania będzie przypomnienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie naszej placówki oraz wskazanie osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Rodzice mogą skorzystać z materiałow zamieszczonych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej"Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów"

dodał: admin

data: 26.05.2019


Temat: XIV Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych "ENGLISH SONG COMPETITION"

Serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej do udziału w XIV Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych "English Song Competition" ...

Regulamin pobierz

Karta zgłoszenia pobierz

Oświadczenie pobierz

dodał: admin

data: 01.04.2019


   

 

   
   
   
   
 

Oświata


men

cke

oke

ko

 

Dębica i okolice


debicki

gdebica

debica

mok

mosir

 

Zobacz


helpline

sieciaki

ojczysty

 

Pogoda dla Dębicy


ojczysty